Varför har vi sommar- och vintertid?

Något som de flesta inte känner till är att sommar- och vintertid är relativt nytt. Detta infördes i Sverige så sent som 1980. Varför det infördes är enkelt att besvara och främst gällde det att använda sig av ljuset på bästa sätt. Både på grund av förbrukningen av el och av hälsoskäl ansågs det vara bättre att flytta klockan en timma. För genom detta så får man en extra timma av solljus mot om man inte ändrat klockan. Sommar- och vintertid infördes i Österrike och Tyskland år 1916 och främst för att spara olja och gas. Som under den tidsperioden var en bristvara på grund av det pågående världskriget. Däremot så föreslogs sommartid- och vintertid redan 1784 i en humoristisk essä. Det var dock ingen som tog detta på allvar förrän i början av 1900-talet. Inom hela EU så blev sommar- och vintertid infört så sent som 1996. Vilket verkligen visar hur modernt begreppet är. Så för de flesta som är födda före 1980 så är sommar- och vintertid ett relativt nytt påfund. För de som är födda efter 1980 så måste det kännas som att det alltid funnits. Men som sagt så är det ett väldigt modernt påfund. Sparar sommar- och vintertid el? Då man införde sommar- och vintertid för att spara på förbrukningen av gas och olja. Så har man även utgått ifrån att det skulle spara på elförbrukningen. Det har däremot visat sig att det inte stämmer. Tvärtom visar de undersökningar som gjorts att det är en nettoförlust med sommar- och vintertid. Något som de flesta trodde var helt tvärtom och istället minskade elförbrukningen. Det stämmer som sagt inte utan förbrukningen skiftar bara från kvällen till morgonen. Så för att sammanfatta så sparar inte sommar- och vintertid el. Utan det hade varit bättre om vi inte ändrade klockan och enbart använde oss av vintertid. Huruvida sommartid gör någon skillnad för hälsan är däremot omdebatterat. Vissa hävdar att sommartiden gör oss mer aktiva. Andra hävdar motsatsen och det gör att det är svårt att säga vad som stämmer. En gissning är att det kan påverka vissa positivt och andra negativt. Främst då vi är olika till sättet och kan förklara de motstridiga slutsatserna. Däremot så kan nog sommartid påverka mängden D-vitamin som framförallt svenskar behöver. Då det är mörkt och kallt större delen av året så är en extra timma av sol nog bra. Det finns däremot som sagt inget klart besked om hälsoeffekterna av sommartid. Finns sommartid- och vintertid i hela världen? De flesta tänker sig nog att sommar- och vintertid finns överallt. Men det stämmer faktiskt inte. Vid skrivande stund så har enbart 70 länder världen över infört sommartid. De övriga använder sig enbart av vintertid året om. Före att det genomfördes i hela EU så var det ännu färre länder som använde sig av sommartid. Då det inte riktigt är bekräftat att det vare sig är bra för hälsan eller sparar el så kan det förklara saken. För de flesta människorna så spelar det nog ingen större roll med en timma hit eller dit.